Právní základ

Právní základ

1.      Realitní kancelář Avasara Comsulting & Engineering s.r.o. (dále jen „Avasara“) je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má zákonnou povinnost provést identifikaci zákazníka a tyto nezbytné identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

2.      Dojde-li mezi Avasara a klientem – spotřebitelem ke sporu, má klient – spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

3.      Ochrana osobních údajů klienta/zákazníka je upravena v Podmínkách ochrany osobních údajů.

4.      Klient/Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.

5.      Klient/Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat Avasara e-mailem zaslaným na adresu Avasara info@avasara.eu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro řádné odstoupení zákazník uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči Avasara okamžikem doručení oznámení o odstoupení Avasara. Avasara potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem jeho přijetí. Klient/Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže Avasara poskytla Zájemci/Objednateli na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

6.      Nabídky obsažené na internetových stránkách realitní kanceláře Avasara mají pouze informativní charakter. Inzerce Avasara není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Zpracoval:

 

Avasara Consulting & Engineering s.r.o.

Budějovická 118

252 42 Jesemice